Wpisy ze znacznikami

OZE

Aktualności

Sejm odrzucił kontrowersyjne, senackie poprawki do ustawy o OZE. Zgodnie z przyjętym dokumentem posiadacze przydomowych instalacji o mocy do 10 kW będą mogli odsprzedawać energię po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa. Projekt trafi teraz do prezydenta. Spór w koalicji Budząca największe spory poprawka senacka zamiast taryf gwarantowanych zakładała prawo

Czytaj wiecej
Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a). Wnioski będą

Czytaj wiecej
Aktualności

W przedstawionej w tym tygodniu przez rząd nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zmiany w części regulującej zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW , podaje portal www.gramwzielone.pl . W przedstawionej w tym tygodniu przez rząd nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zmiany w części regulującej

Czytaj wiecej
Aktualności

BOŚ Bank, jako jeden z wielu konsultantów projektu ustawy o OZE, postuluje o większą pomoc dla prosumentów, podaje portal www.oze.pl. W ubiegłym roku BOŚ Bank, mimo braku odpowiednich regulacji prawnych, zobligował się wspierać finansowo producentów energii ze źródeł odnawialnych. Mało przejrzysta legislacja doprowadziła do tego, że potencjalni kredytobiorcy musieli spełnić bardzo rygorystyczne warunki.

Czytaj wiecej