archiwum etykiety: OZE


Program Prosument, rusza nabór wniosków dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a). Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków […]

OZE

OZE

Net – metering, czy prosument cokolwiek zyska w nowym projekcie ustawy o OZE?

W przedstawionej w tym tygodniu przez rząd nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zmiany w części regulującej zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW , podaje portal www.gramwzielone.pl . W przedstawionej w tym tygodniu przez rząd nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zmiany w części regulującej zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji […]


BOŚ Bank zgłasza uwagi do ustawy o OZE, postuluje o większą pomoc dla prosumentów.

BOŚ Bank, jako jeden z wielu konsultantów projektu ustawy o OZE, postuluje o większą pomoc dla prosumentów, podaje portal www.oze.pl. W ubiegłym roku BOŚ Bank, mimo braku odpowiednich regulacji prawnych, zobligował się wspierać finansowo producentów energii ze źródeł odnawialnych. Mało przejrzysta legislacja doprowadziła do tego, że potencjalni kredytobiorcy musieli spełnić bardzo rygorystyczne warunki. Bank w dużej mierze skłania się […]

OZE

OZE

Zielona energia – prosumenci chcą zmian w przepisach.

W dzisiejszym numerze Gazety Prawnej przedstawiono stanowisko Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej dotyczące przedstawionego niedawno projektowi ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jeśli nie będzie wsparcia dla energetyki odnawialnej – prąd podrożeje.  Związek Pracodawców Branży Fotowoltaicznej domaga się, aby w polskim prawie dostrzeżono prosumentów, czyli podmioty, które jednocześnie konsumują i produkują energię elektryczną. W opinii przedstawicieli organizacji proponowane regulacje […]