archiwum etykiety: NFOŚiGW


Program Prosument, rusza nabór wniosków dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a). Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków […]

OZE

OZE

Prosument – rozszerzenie programu o jednoski samorządu terytorialnego.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła zmianę programu priorytetowego Prosument polegającą na rozszerzeniu katalogu beneficjentów w części 4a) programu, o związki jednostek samorządu terytorialnego. Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej w  tym zakresie nastąpi w dniu 5 maja 2014 r. Źródło: NFOŚiGW


Prosument – rozszerzenie programu priorytetowego.

W dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła rozszerzenie programu priorytetowego o Część 4 c) przewidzianą do realizacji poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej w zakresie pkt. 1.5.4 w Części 4 a) i pkt.1.10 w Części 4 b) oraz Części 4 c) programu priorytetowego Prosument nastąpi w dniu […]

OZE

OZE

Prosument od kiedy dofinansowania ?

Program Prosument to 600 milionów złotych na dofinansowanie rozwoju instalacji czerpiących energię z odnawialnych źródeł. Wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ma trafić na inwestycje w kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, wiatraki- podaje Polskie Radio na swojej stronie internetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zaprezentował program „Prosument” mający na celu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł […]