ogniwa fotowoltaiczne
Aktualności

Liczba prosumentów rośnie w bardzo szybkim tempie, ale prawdziwy boom dopiero przed nami – pisze „Rzeczpospolita”. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, do których dotarła gazeta, pod koniec ubiegłego roku mieliśmy już 576 producentów energii wytwarzających prąd w źródłach zamontowanych na własnych dachach czy w przydomowych ogródkach. Rok wcześniej było ich

Read More
Sejm RP
Aktualności

Sejm odrzucił kontrowersyjne, senackie poprawki do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z przyjętym dokumentem posiadacze przydomowych instalacji o mocy do 10 kW będą mogli odsprzedawać energię po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa. Projekt trafi teraz do prezydenta. Spór w koalicji Budząca największe spory poprawka senacka zamiast taryf gwarantowanych

Read More
green energy
Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a). Wnioski będą

Read More
Erneuerbare Energie / Solar / Windkraft
Aktualności

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła zmianę programu priorytetowego Prosument polegającą na rozszerzeniu katalogu beneficjentów w części 4a) programu, o związki jednostek samorządu terytorialnego. Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej w  tym zakresie nastąpi w dniu 5 maja 2014 r. Źródło: NFOŚiGW

Read More